Vlog Post: #eu2018bg The Mass Bulgarian Exodus

Do you know that Bulgaria is the fastest shrinking nation in the world according to the United Nations? Are you aware that Bulgaria has the third highest mortality rate in the world according to the CIA Factbook? Have you heard that there are more Bulgarians working abroad than in Bulgaria? Have you realized that Bulgarians give up their Bulgarian citizenship?

Read More

Видео пост: #eu2018bg Защо българите масово емигрират?

Знаете ли, че според ООН, България е страната с най-бързо свиващо се население в света? Информирани ли сте, че България е с трето най-високо ниво на смъртност в света според ЦРУ? Наясно ли сте, че повече българи работят извън граница, отколкото в България? Осведомени ли сте, че българите масово сменят гражданството си?

Read More