Как се пише молба за екстрадиция? Тайният наръчник на българската прокуратура

В статията си “Знаете ли какво е екстрадиционно производство? Кратък коментар за незапознати”, ви обещах да напиша по-подробен материал относно молбите за екстрадиция на Цветан Василев, които българската прокуратура е пратила до Сърбия. До този момент, те са четири. Всяка е уникална сама по себе си, но считам, че втората илюстрира най-добре ценностите на българската прокуратура и разкрива принципите, на които тя се осланя. В предходната статия характеризирах точно тази втора молба като “особен повей на въображение”.

В този смисъл, имате голям късмет, тъй като ще повдигна завесата над тайния наръчник, който подозирам, че прокуратурата ползва, защото нямам друго обяснение за текста на тази молба за екстрадиция. Много малко хора са виждали тези документи досега, така че наистина имате уникална възможност и рядко щастие да си обогатите юридическите познания. Имайте предвид, че ще се учите от едни от най-успелите български юристи, тъй като молбата е разписана лично от Сотир Цацаров в качеството му на главен прокурор, а доказателственият материал е грижливо подготвен от Ив. Гешев, Ир. Ганчева и Евг. Стоянов (Фигура 1). Има основания да се допусне, че това са именно Иван Гешев, Ирена Ганчева и Евгени Стоянов.

Всички те са направили шеметни кариери от 2015 г. насам, откакто тази втора молба е пратена в Сърбия – Гешев е главен прокурор, Стоянов е зам. министър на правосъдието в третото правителство на Борисов, Ганчева е повишена и изпитва младши прокурори. Не вярвам, че професионалните им успехи са свързани с това творчество, но знае ли се.

Готови ли сте?

Правило 1: Влезте с 200 km/h

Имам обосновано предположение, че тесните специалисти по extradition law (екстрадиционно право) ще ви кажат, че не е правомерно да съществуват няколко молби за екстрадиция за едно и също лице от една и съща държава по едно и също време. Явно тайният наръчник на българската прокуратура указва друго, защото през пролетта на 2015 г. в Сърбия получават една “допълнителна молба” за екстрадиция, след като вече са получили молба за екстрадиция през септември 2014 г.

Какво се опитват да кажат с нея от българската прокуратура? От заглавието на тази молба (“Допълнителна молба”), както се вижда от Фигура 2, до посланието от Фигура 3, има нещо странно. През 2014 г. си поискал екстрадицията на лице Х, но година по-късно си се присетил, че искаш да му повдигнеш още едно-две обвинения, въпреки че би трябвало да си наясно, че двете молби не могат да съществуват едновременно… Подробности, нали? Но все пак да не забравяме, че Цацаров изрично каза, че в случая КТБ, ще се “надскача” законът.

Нарушаването на закона не е достатъчно за българската прокуратура, която наистина влетява с 200 km/h в чужда държава и чуждестранен съд, питайки защо още няма отговор по първата молба (Фигура 4). Това на много юристи прилича на натиск. В правови държави не е нормално прокуратура да подпитва съд какво прави, но навиците от България си казват думата…

Фигура 2: Молба за екстрадиция на Цветан Василев от май 2015 г.
Фигура 3: Да се опитаме да подпъхнем още две обвинения…
Фигура 4: Дали ще мине?

Правило 2: Опитайте се да ги заблудите за приложимото право

Още даже няма да отместваме поглед от първата страница на молбата за екстрадиция (Фигура 2)! В предната статия ви споменах за неприятните “условности”, наречени “приложимо право”. Погледнете пак Фигура 2! Нещо необичайно? Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г.? Ратифицирана чак 1994 г.? Защо удобно се пренебрегва Договорът за взаима правна помощ между България и Югославия от 1957 г.? Защото в него са разписани детайлно процедурите и критериите за екстрадиция, които прокуратурата знае, че няма как да покрие, предполагам аз. Нали се сещате, че за 70+ години се е натрупала съдебна практика и е добре известно кое е приложимо, как и защо. Условност някаква там, нали?

Още по-дребна подробност е, че сръбските власти не се вълнуват толкова дали България е ратифицирала някоя конвенция, а дали Сърбия е ратифицирала конвенцията, но българската прокуратура решава, че щом България я е ратифицирала, това е най-важно да се напомни.

Правило 3: От Луната до Марс са запознати с нашата дейност

Стара прокурорска поговорка гласи: “Българското право е познато по цял свят”. В случая, Цветан Василев има обвинение, което се чете като марсиански код от простосмъртни, и не само (Фигура 5):

чл. 203, ал. 1, вр. ал. 201, вр. ал. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК 

чл. 219 ал 4 вр. ал. 3 вр. ал 1 вр. чл. 20 ал. 3 вр. ал. 1 от НК

Разбирате ли нещо? А мислите ли, че чужди съдии разбират марсиански кодове? За да е пълна кашата, обвинението по чл. 203 и т.н. е за длъжностно присвояване. Това е престъпление, дефинирано по комунистическо време, което впоследствие е преживяло Ренесанс… Интересна подробност е, че Червената бюлетина на Цветан Василев, въпреки Ренесанса, е издадена от българската прокуратура за “crimes in public office” (престъпления на държавна служба), независимо че той не е имал такъв пост. Защо да не се загубим в превода, ако можем?

Удебеляването явно подсилва ефекта и подпомага разбирането на марсианския код чак и на Луната (Фигура 5).

Правило 4: Колкото повече нули, толкова повече

Искате ли да направим един мисловен експеримент? Прочетете текста на Фигура 6, 7 и 8 и кажете дали разбирате какво прокуратурата твърди, че е извършил Цветан Василев? Това е описанието на обвинението по чл. 203 ал. 1, вр. ал. 201, вр. ал. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.

В един параграф казваме, че Цветан Василев е виновен.

На цяла страница изброяваме имената и длъжностите на неговите “съучастници”.

В един параграф формулираме деянието – тези хора “неправомерно финансират различни дружества, да присвоят чужди пари, собственост на КТБ АД, в размер на около 3500000000 лв… поверени им в това качество да ги управляват”.

Разбирате ли нещо? Имаме колосална сума, която хем е подозрително закръглена, хем пред нея стои “около” за застраховка. Хем парите са чужди, хем са собственост на КТБ. Някой бил присвоил тези пари със сложна собственост, но разбирате ли кой е той?

Фигура 6: Цветан Василев е виновен
Фигура 7: Изброяване на имена
Фигура 8: Чужди пари, собственост на КТБ

Правило 5: Разкажете една приказка; разтеглете локум

Мисля, че на много юристи още от Правило 1, обяснено по-горе, им е ясно, че тази молба е недопустима, но нека да задълбаем в материята въпреки това. Цветан Василев с колеги и други познати и непознати е обвинен в присвояване. Най-малкото прокуратурата трябва да прати някакви базови доказателства за това – да покаже на коя дата и по какъв начин той е присвоил нещо и да докаже, че обектът на присвояване е при него… например. Само разсъждавам и наблюдавам.

Мислехте, че Шехерезада разказва приказки най-добре? Сбъркали сте. Българската прокуратура е ненадмината.

“Доказателствата”, подготвени от Евг. Стоянов, Ир. Ганчева и Ив. Гешев, представляват 21 страници… приказки. Няма нито един документ – само бомбастично описание, полет на неограничено въображение. Директно ви запознавам с най-заковаващото “доказателство” за престъпление, поантата на изложението, от страница 13 от “доказателствения” разказ – България има трудности да влезе в Еврозоната, икономиката й е застрашена, няма чужди инвестиции, пазарът е изкривен, националната сигурност е заплашена (Фигура 9).

Как такъв разказ доказва присвояване от Цветан Василев, не е ясно, но важно е да разкажем една шокираща приказка и да разплачем аудиторията, че не можем да влезем в Еврозоната. И, разбира се, да посочим Цветан Василев като злодей, който е виновен за състоянието на “икономическата среда” и за отклонението от “стратегическите цели на страната”, каквото и да значи това.

Фигура 9: Цветан Василев застрашава националната сигурност

Правило 6: Противоречието е майка на бутафорията

Особено внимание в “доказателствения” разказ е отделено на вменяване, че КТБ била пирамида. Тези нелепици се появиха за първи път през юни 2014 г., бяха повтаряни и от кафяви, и от самообявили се за прогресивни медии дълго време… През 2015 г. са намерили пристан в прокуратурата.

Тъкмо звездният екип напоително разказал, че КТБ била пирамида, и попадаме на този параграф на страница 15 – Фигура 10. Уж КТБ била пирамида, но финансирала покупката на Виваком (БТК), и НУРТС, и фабрика за стъкло в Сърбия, и фабрика за стъкло в България, и корабостроителница, и Петрол, и Дунарит, и Авионамс…

Не знаех, че пирамидите имат активи за милиарди.

Не разбирам и как фриволната дискусия в молбата за екстрадиция дали КТБ е имала добри или лоши практики доказва, че Цветан Василев със свои колеги е присвоил нещо – водещото обвинение, заради което се иска екстрадиция в тази молба, е за присвояване. Особено през 2020 г. всички виждате в чии ръце са споменатите активи – не са в ръцете на Цветан Василев.

Фигура 10: Хем пирамида, хем с апетитни активи. Как става така?

Правило 7: Пълнежът е радост

Пълнежът е една голяма радост в молба за есктрадиция. Не мислите ли?

По средата на “доказателствения” разказ, изпратен от прокуратурата до Сърбия, намираме впечатляващо дълъг списък на фирми. Прокуратурата вменява, че те са свързани с Цветан Василев, но къде са доказателствата за това?

Въобще как този гол списък доказва присвояване, също не е ясно, но в България всичко може (Фигура 11).

Правило 8: Дупки и кухини, но дали в КТБ, или в нечии знания няма значение според наръчника

Навлизаме още по-дълбоко в дебрите на “доказателствения” разказ с много километри в час, над 200 km/h! Какво е молба за екстрадиция без позоваване на кухи фирми?

Цветан Василев многократно е обяснявал, че КТБ е финансирала бизнес проекти и придобиване на активи чрез дружества със специална цел (special purpose vehicle or SPV). Вижте Фигура 12. Това е стандартна практика в чужбина. Даже Суверенният фонд на Оман, вторият най-голям акционер в КТБ, направи инвестицията си през SPV.

Какво се случи след 20.06.2014 г.? С помощта на квесторите и синдиците, активите бяха отклонени. Къде са, се вижда с просто око – голяма част минаха в ръце на хора, близки до Пеевски и Борисов, съществена част са в ръцете на Бисер Лазов, набеден за главно острие на прокуратурата по делото КТБ. Както може да се сетите, ако връзката между актива и SPV е прекъсната, няма как SPV да си върне кредита.

Фигура 12: Финансиране на проекти

Прокуратурата гръмко нарече фирмите SPV “кухи” и твърди, че понеже SPV не си върнали кредитите след 20.06.2014 г., Цветан Василев бил откраднал парите. Това е логиката на обвинението с много нули по-горе. Цветан Василев бил откраднал Виваком, Авионамс и т.н. Това е разяснила прокуратурата в “доказателствения” разказ, който е пратила на сръбския съд (Фигура 13).

Фигура 13: Цветан Василев бил виновен, че SPV не си върнали кредитите след 20.06.2014 г.

Правило 9: Предай на Интерпол с любов!

Знаете, че българската прокуратура много обича Интерпол. Ето поредното доказателство! Сърбия е на един хвърлей разстояние, но Цацаров настоява Цветан Василев да бъде предаден по каналите на Интерпол за по-голяма експедитивност. Все си мисля, че предаването се урежда, след като има позитивно решение за екстрадиция, но тайният наръчник на българските власти препоръчва друго.

Освен това, друго е след това за медиите да съобщиш, че Цветан Василев е такъв международен престъпник, че от Интерпол се ангажирали присърце и го доставили за среща с правосъдието.

Фигура 14: Каналите на Интерпол

Правило 10: Натискай до дупка!

В тази история има горчив хепиенд – точна тази молба за екстрадиция на Цветан Василев беше отхвърлена като недопустима от сръбския съд.

Какво последва? Мачкане на свидетели, нови обвинения, опит да отвлекат мен и майка ми чрез злоупотреба с Интерпол и, разбира се, гръмки декларации, че сръбският съд нарочно бави екстрадицията на Цветан Василев, че го пази Русия и какви ли не още високопарни измишльотини.

Ако сте съдия и получите такива документи за нечия екстрадиция, какво решение бихте взели?

Ако ви лепнат такова обвинение, дали ще мислите, че в България справедлив процес и правосъдие са възможни?

PS. Документите са ми предоставени от Цветан Василев. Публикувам снимките от тази молба с негово съгласие.

Това е първият ми опит да се пробвам в нов жанр – саркастичен юридически анализ. Ако търсите статии, написани в по-конвенционален стил, хвърлете поглед тук: