Vlog Post: The Presumption of Guilt in Bulgaria

Contrary to the requirements of the European Convention on Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights, and Directive 2016/343 on the presumption of innocence, Bulgaria’s Prosecutor’s Office consistently applies a presumption of guilt!

Spectacular televised arrests, violence against suspects, destruction of proof, and simulation of trials are common in the country.

Read More

Видео пост: Презумпцията за виновност в България

Зрелищни арести, насилие срещу заподозрени, унищожаване на доказателства и симулация на съдебни процеси.

Въпреки че презумпцията за невинност е фундаментален принцип на Европейската конценция за правата на човека и на Хартата на основните права на ЕС и е залегнала в Директива 2016/343, българската прокуратура упорито прилага презумпция за виновност.

Read More

Spectacular Televised Arrests, Media Trials, and Abuse of Process: The Presumption of Guilt in Bulgaria

“Bulgaria’s Prosecution applies Bulgarian law according to which the guilty ones become accused and that is the purpose of criminal proceedings.”[1] Sadly, this was a comment before the media made by Bulgaria’s General Prosecutor Sotir Tsatsarov in light of an accusation Bulgaria’s Prosecutor’s Office raised in 2017.

Bulgaria is an EU member and a signatory to the European Convention on Human Rights. However, haunted by totalitarian tradition, Bulgaria’s Prosecutor’s Office applies a presumption of guilt – a major abuse of fundamental rights, which has severe consequences for suspects and accused alike.

Read More

Зрелищни арести, медийно-наказателни процеси и злоупотреба с право – добре дошли в България!

„Българската прокуратура работи по българските закони, според които виновните биват обвиняеми и това е целта на наказателния процес“.[1] Това е коментар пред медиите, направен от главния прокурор Сотир Цацаров, във връзка с обвинение, повдигнато от прокуратурата през 2017 г.

Независимо от факта, че България е член на ЕС и е ратифицирала Европейската конвенция за правата на човека, българската прокуратура упорито прилага презумпция за виновност. Това е грубо нарушение на фундаменталните човешки права, което води до тежки последствия и за заподозрени, и за обвиняеми.

Read More

Vlog Post: Criminal Corporate Raiding in Bulgaria

The shameful practice of criminal corporate raiding has recently gained new ground.

Do you know…

  • what it entails?
  • in which countries this illegal practice prevails?
  • which institutions are usually involved?
  • any examples from Bulgaria?

Read More

Видео пост: Престъпното корпоративно рейдърство в България

  • Какво представлява престъпното корпоративно рейдърство?
  • В кои държави е популярна тази неприемлива за правова държава практика?
  • Кои институции са обикновено замесени в подобни атаки?
  • Защо срещу КТБ е приложена класическа рейдърска схема?

Read More

Престъпно корпоративно рейдърство – що е то?

Престъпното корпоративно рейдърство и правният нихилизъм са явления, които се свързват с Русия. За съжаление, незаконното превземане на частен бизнес, както и селективното наказателно преследване, са често срещани в някои държави-членки на ЕС като България. Разбира се, България, която в момента е председател на Съвета на ЕС, не е типичната „новодошла“ страна. За разлика от другите бивши комунистически държави в Източна Европа, които бяха приети в ЕС, България не преживя революция. Българският комунистически режим падна под натиска на собствената си тежест – едно крило на всемогъщата комунистическа партия организира комплот срещу другото. И това обуслови тъжния ход на прехода.

Read More

Vlog Post: #eu2018bg The Mass Bulgarian Exodus

Do you know that Bulgaria is the fastest shrinking nation in the world according to the United Nations? Are you aware that Bulgaria has the third highest mortality rate in the world according to the CIA Factbook? Have you heard that there are more Bulgarians working abroad than in Bulgaria? Have you realized that Bulgarians give up their Bulgarian citizenship?

Read More

Видео пост: #eu2018bg Защо българите масово емигрират?

Знаете ли, че според ООН, България е страната с най-бързо свиващо се население в света? Информирани ли сте, че България е с трето най-високо ниво на смъртност в света според ЦРУ? Наясно ли сте, че повече българи работят извън граница, отколкото в България? Осведомени ли сте, че българите масово сменят гражданството си?

Read More

Criminal Corporate Raiding in Bulgaria

Criminal corporate raiding and legal nihilism are concepts coined to reflect Russian reality. Yet, the illegal takeover of private businesses and selective prosecution are common in some EU member states like Bulgaria, too. Of course, Bulgaria, which is currently presiding the Council of the EU, isn’t the average newcomer. In contrast to other former-communist countries in Eastern Europe which made their way to the EU, Bulgaria didn’t face a revolution. The Bulgarian communist regime fell under the pressure of its own weight – one wing of the omnipotent Communist Party trumped another. And this made all the difference.

Read More

#eu2018bg: Защо младите хора не виждат бъдещето си в България?

Един от четирите приоритета на българското председателство на Съвета на ЕС, което започна през януари 2018 г., е бъдещето на Европа и младите хора. Парадоксално е, обаче, че България по-скоро има опит в това да мотивира младите хора да търсят бъдеще другаде и да не се завръщат у дома.

Read More

Интервю на Радосвета Василева за онлайн предаването „Най-добрите хора, каузи и идеи“

На 28.02.2018 г. д-р Радосвета Василева даде интервю на живо за онлайн предаването „Най-добрите хора, каузи и идеи“ с Георги Станков. Тя коментира наболели теми, свързани с жалбата „Магнитски“ и с делото КТБ, в двойна роля – като пряк свидетел на събитията и като юрист.

Read More

Vlog Post: #eu2018bg Some Realism about Bulgaria’s Presidency of the Council of the European Union

In December 2017, shortly before the Bulgarian government officially announced its priorities for its Presidency of the Council of the EU, I published a blog post entitled ‘The Bulgarian Presidency of the Council of the EU: The Emperor Has No Clothes.’ I explained why it is troublesome that a state which repeatedly violates EU law and struggles with corruption would set the agenda of the Council and why it has no capacity to lead in any of the areas it chose to focus on during the Presidency.

Read More

Видео пост: #eu2018bg Малко реализъм относно европредседателството

В началото на декември 2017 г., малко преди българското правителство да обяви официално приоритетите си за европредседателството, публикувах блог поста си “Българското председателство на Съвета на ЕС – хубави ли са новите дрехи на царя?”. В него обясних защо е обезпокоително, че държава, която тенденциозно нарушава европейското право и не може да се справи с войнстващата корупция, ще определя дневния ред на Съвета, както и защо няма капацитет да бъде лидер в нито една от сферите, които е обявила за приоритетни.

Read More

The Bulgarian Presidency of the Council of the EU: The Emperor Has No Clothes

As you may or may not know, every six months one of the Member States of the European Union assumes the rotating Presidency of the Council of the European Union (also known as Council of Ministers). In practice, this means that the current government of the presiding Member State determines the agenda of the aforementioned Council, sets a work program aimed at enhancing the policies of the European Union, and chairs the planned meetings.

Read More

Българското председателство на Съвета на ЕС – хубави ли са новите дрехи на царя?

Както може би вече знаете покрай усилената PR кампания в България, на всеки шест месеца една от държавите-членки на Европейския съюз поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз (известен също като Съвет на министрите). На практика това означава, че правителството на съответната държава-членка определя дневния ред на Съвета, разработва работна програма и води планираните заседания.

Read More

Vlog Post: How Bulgaria Retaliated Against an Application under the US Magnitsky Act

In my article “How to Purge a Scholar? A Guide to Bogus Interpol Notices from Bulgaria,” which was covered by mainstream Bulgaria media and read tens of thousands of times, I showcased Bulgaria’s deliberate abuse of Interpol notices for political aims. In addition to the frightening Red Notice, which Bulgaria’s prosecution uses to publicly lynch inconvenient people, Bulgarian authorities have added a new tool in their rich arsenal for political repression–Interpol’s Diffusion notice. Read More