Vlog Post: #eu2018bg The Mass Bulgarian Exodus

Do you know that Bulgaria is the fastest shrinking nation in the world according to the United Nations? Are you aware that Bulgaria has the third highest mortality rate in the world according to the CIA Factbook? Have you heard that there are more Bulgarians working abroad than in Bulgaria? Have you realized that Bulgarians give up their Bulgarian citizenship?

Read More

Видео пост: #eu2018bg Защо българите масово емигрират?

Знаете ли, че според ООН, България е страната с най-бързо свиващо се население в света? Информирани ли сте, че България е с трето най-високо ниво на смъртност в света според ЦРУ? Наясно ли сте, че повече българи работят извън граница, отколкото в България? Осведомени ли сте, че българите масово сменят гражданството си?

Read More

Criminal Corporate Raiding in Bulgaria

Criminal corporate raiding and legal nihilism are concepts coined to reflect Russian reality. Yet, the illegal takeover of private businesses and selective prosecution are common in some EU member states like Bulgaria, too. Of course, Bulgaria, which is currently presiding the Council of the EU, isn’t the average newcomer. In contrast to other former-communist countries in Eastern Europe which made their way to the EU, Bulgaria didn’t face a revolution. The Bulgarian communist regime fell under the pressure of its own weight – one wing of the omnipotent Communist Party trumped another. And this made all the difference.

Read More

#eu2018bg: Защо младите хора не виждат бъдещето си в България?

Един от четирите приоритета на българското председателство на Съвета на ЕС, което започна през януари 2018 г., е бъдещето на Европа и младите хора. Парадоксално е, обаче, че България по-скоро има опит в това да мотивира младите хора да търсят бъдеще другаде и да не се завръщат у дома.

Read More

Интервю на Радосвета Василева за онлайн предаването „Най-добрите хора, каузи и идеи“

На 28.02.2018 г. д-р Радосвета Василева даде интервю на живо за онлайн предаването „Най-добрите хора, каузи и идеи“ с Георги Станков. Тя коментира наболели теми, свързани с жалбата „Магнитски“ и с делото КТБ, в двойна роля – като пряк свидетел на събитията и като юрист.

Read More

Vlog Post: #eu2018bg Some Realism about Bulgaria’s Presidency of the Council of the European Union

In December 2017, shortly before the Bulgarian government officially announced its priorities for its Presidency of the Council of the EU, I published a blog post entitled ‘The Bulgarian Presidency of the Council of the EU: The Emperor Has No Clothes.’ I explained why it is troublesome that a state which repeatedly violates EU law and struggles with corruption would set the agenda of the Council and why it has no capacity to lead in any of the areas it chose to focus on during the Presidency.

Read More

Видео пост: #eu2018bg Малко реализъм относно европредседателството

В началото на декември 2017 г., малко преди българското правителство да обяви официално приоритетите си за европредседателството, публикувах блог поста си “Българското председателство на Съвета на ЕС – хубави ли са новите дрехи на царя?”. В него обясних защо е обезпокоително, че държава, която тенденциозно нарушава европейското право и не може да се справи с войнстващата корупция, ще определя дневния ред на Съвета, както и защо няма капацитет да бъде лидер в нито една от сферите, които е обявила за приоритетни.

Read More

The Bulgarian Presidency of the Council of the EU: The Emperor Has No Clothes

As you may or may not know, every six months one of the Member States of the European Union assumes the rotating Presidency of the Council of the European Union (also known as Council of Ministers). In practice, this means that the current government of the presiding Member State determines the agenda of the aforementioned Council, sets a work program aimed at enhancing the policies of the European Union, and chairs the planned meetings.

Read More

Българското председателство на Съвета на ЕС – хубави ли са новите дрехи на царя?

Както може би вече знаете покрай усилената PR кампания в България, на всеки шест месеца една от държавите-членки на Европейския съюз поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз (известен също като Съвет на министрите). На практика това означава, че правителството на съответната държава-членка определя дневния ред на Съвета, разработва работна програма и води планираните заседания.

Read More

Vlog Post: How Bulgaria Retaliated Against an Application under the US Magnitsky Act

In my article “How to Purge a Scholar? A Guide to Bogus Interpol Notices from Bulgaria,” which was covered by mainstream Bulgaria media and read tens of thousands of times, I showcased Bulgaria’s deliberate abuse of Interpol notices for political aims. In addition to the frightening Red Notice, which Bulgaria’s prosecution uses to publicly lynch inconvenient people, Bulgarian authorities have added a new tool in their rich arsenal for political repression–Interpol’s Diffusion notice. Read More

Видео пост: Браудър, Магнитски и две “Дифузии”

В моята статия „Как да затриете учен? Прокурорско ръководство по свинщина“, която бе широко отразена в българските медии и прочетена десетки хиляди пъти, обърнах внимание на грубата злоупотреба на българската прокуратура с бюлетините на Интерпол. Освен прословутата „Червена бюлетина“, която прокуратурата използва най-вече за публично линчуване на неудобни хора, българските власти са прибавили и ново попълнение в зловещия си арсенал за политическа репресия – така наречената „Дифузия“. Read More

How to Purge a Scholar? A Guide to Bogus Interpol Notices from Bulgaria

When I read that Russia issued an Interpol warrant for Bill Browder for the fifth time, I was deeply disturbed. Author of Red Notice, Bill Browder campaigns actively against authoritarianism. He lobbied the US Congress to enact the Global Magnitsky Act, which allows the US Government to sanction foreign government officials implicated in human rights abuses. The Magnitsky Act made Russian officials quite upset: they have been trying to trap Mr. Browder via Interpol for a while. Read More

Как да затриете учен? Прокурорско ръководство по свинщина

Когато прочетох, че Русия е издала бюлетина на Интерпол на Бил Браудър за пети път, се шокирах. Както е добре известно, Браудър е автор на книгата „Заповед за арест“ и води мащабна кампания срещу авторитаризма в Русия. Браудър също така лобира за приемането на прословутия закон „Магнитски“, който позволява на САЩ да санкционира корумпирани държавни служители, които нарушават човешките права. Разбира се, това не се харесва на руската прокуратура, която от дълго време се опитва да организира капан на Браудър чрез Интерпол. Read More

Видео пост: Моята петиция в подкрепа на жалбата по закона “Магнитски”

Както е добре известно, през август 2017 г. стартирах петиция в подкрепа на жалбата на Цветан Василев по закона “Магнитски”. Изключително съм благодарна на всички смели хора, които я разписаха!

Същевременно вярвам, че повече хора трябва да научат за безпрецедентното поругаване на човешките права в България. Законът „Магнитски“ дава уникален шанс да се даде урок на тези, които злоупотребяват с власт, тъй като санкционира конкретните държавни служители, които нарушават човешките права. Не е случайно, че прокуратурата ми повдигна абсурдно обвинение само три дни, след като баща ми подаде жалбата в САЩ, а жълтите медии бълват нелепици за баща ми и семейството ми непрестанно. Read More

Vlog Post: My Petition in Support of Tzvetan Vassilev’s Application under the US Magnitsky Act

In August 2017, I started a petition in support of my father’s application under the US Magnitsky Act. I am eternally grateful to everyone who signed it!

At the same time, I believe I should raise more awareness about the unprecedented abuses of human rights in Bulgaria, which is a failed state despite the fact that it is a member of the European Union. My father has been prosecuted for political reasons because he exposed corruption on a massive scale. The US Magnitsky Act gives a unique opportunity to sanction corrupt government officials implicated in human rights abuses. It is not only a chance for justice for my family, but also a chance to save Bulgaria’s fragile democracy by sanctioning the concrete individuals implicated in the abuses. Read More

Моят първи видео пост: „Съвременните европейски диктатури и двойните стандарти на ЕС“

Когато стартирах моя блог radosvetavassileva.blog преди два месеца, завърших първия си пост със следните думи: „Целият свят ще научи за безчинствата на българската мафия и целият свят ще гледа нейния неизбежен разпад! Прожекторите вече светят!“. Много се радвам, че моят блог вече има над 14 000 посещения, въпреки опитите за заглушаване. Искрено благодаря на читателите, които се вълнуват от „другата“ гледна точка, за доверието. Благодаря и на смелите хора, които разписаха моята петиция в подкрепа на жалбата на баща ми по закона „Магнитски“. Благодаря също така и на тези, които следят семейството ми в Туитър: @Radosveta_vass, @AnVassileva, @TzvetVassilev.

Както гласи един американски цитат, за който някои твърдят, че е на Ейбръхам Линкълн – „Можеш да лъжеш някои хора през цялото време и можеш да лъжеш всички хора през част от времето, но няма как да лъжеш всички хора през цялото време“. Истината е като шило и ще намери начин да излезе от чувала, независимо колко стегнато е завързан. Read More

My First Vlog Post: “The Rise of Modern Dictatorships and EU’s Dual Standards”

When I launched radosvetavassileva.blog two months ago, I ended my first blog post with the following words: “The whole world will learn about the crimes Bulgaria’s mafia has committed and the whole world will be watching its imminent demise! The lights are on!”. I am very happy to share that my blog has already more than 14 000 viewers. I really want to thank my readers for their interest in my point of view. I also want to thank everyone who signed my petition in support of my father’s application under the US Magnitsky Act. Many thanks to those who follow my family on Twitter too! If you have not done so, you can find us @Radosveta_vass, @AnVassileva, @TzvetVassilev.

As one famous quote, which is often attributed to Abraham Lincoln, goes: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” No matter how hard some people try to suffocate the truth, it will come out. Read More